Wie is (wie bij) LENNIK² (LENNIK KWADRAAT)

Al sinds 1994 komt de open lijst LENNIK 2000 in onze gemeente op.
Onder impuls van (ere-)volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh en zijn voormalige VU-afdeling, werd dit voor Lennik uniek samenwerkingsverband gesticht, een veelzijdige en dynamische ploeg met vrouwen en mannen van alle leeftijdscategorieën.
In januari 2012 werd de naam officieel gewijzigd naar LENNIK² (LENNIK Kwadraat).
Het 'kwadraat' verwijst naar meerwaarde door samenwerking.

LENNIK² is een lokale groep, politiek onafhankelijk, waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van onze gemeente.
Deze open lijst zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik.  

Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen.

Als we een balans opmaken, kunnen we vaststellen dat tot op vandaag dankzij LENNIK2000 / LENNIK² al een 10-tal onafhankelijke Lennikenaren zonder een nationale partijlidkaart het tot gemeenteraadslid in Lennik brachten. Nieuwe gezichten, meer jongeren en vrouwen brachten een nieuwe inbreng.

We hebben in de afgelopen decennia al zowel in de bestuursmeerderheid als in de oppositie meegewerkt aan het beleid van de gemeente, en zetten ons in om zo Lennik kleur te geven.
Onze mandatarissen en beleidsmakers in OCMW en Gemeente leggen verantwoording af op onze bestuursvergaderingen én aan het publiek via onze zeer regelmatige publicaties: het infoblad "LENNIK KWADRAAT", ook op deze webstek. Zo werkt LENNIK² aan een toegankelijk en actief positief beleid.


 

 Bestuur   LENNIK²
 Onze mandatarissen in OCMW- & Gemeenteraad    
 Kartel    
 Vertegenwoordigers in raden
 Ons doel  

 

 

 

 

 

 


BESTUURSLEDEN  (2016-2017) :

 

Etienne Van Vaerenbergh Voorzitter,   Ereburgemeester Lennik OA
Hans Van Lierde Ondervoorzitter, kernbestuurslid OA
Wim Durang Secretaris, (kernbestuurslid), mandataris OA
Dirk De Smedt penningmeester, kernbestuurslid (vanaf oktober 2014)
   
Geert De Cuyper mandataris, gewezen Schepen
Nils Dekaezemaeker bestuurslid, (gewezen interim-) mandataris
Julien De Mol bestuurslid OA
Guido Dieudonné bestuurslid, gewezen mandataris OA
Gunter Mignon bestuurslid, (kernbestuurslid), mandataris
Inge Muylaert bestuurslid OA
Christel O mandataris
Erik O mandataris OA
Viviane Tielemans mandataris
Chris Van Belle gewezen mandataris
Daniël Van der Sypt bestuurslid OA
Ernest Vankelecom penningmeester (tot oktober 2014), gewezen mandataris
Kristien Van Vaerenbergh mandataris, (+ volksvertegenwoordigster)
Kelly Van Vlaenderen mandataris OA
Anne Wyckmans bestuurslid, gewezen mandataris OA


OA :   Onafhankelijke  (zonder nationale partijlidkaart)

 

BIJZONDERE SYMPATHISANTEN,  OUD-BESTUURSLEDEN & -KANDIDATEN :


* Jeannine Durang-Arys oud-bestuurslid, medewerker
* Piet Durang oud-bestuurslid, medewerker
* Bruno Moens gewezen mandataris
* Fried Ringoot gewezen mandataris
* Dorien Herremans gewezen mandataris
* Geert De Baerdemaeker gewezen mandataris
* Evy Detri gewezen mandataris
* Raoul De Wolf gewezen mandataris
* Bea Van Dingenen gewezen kandidate
* Hilde Dieudonné gewezen kandidate
* Irene Brems-Kiekens gewezen kandidate
* Kris Derycke-Ledent gewezen kandidate
* Lisette Lafruit gewezen kandidate 

ONZE GEMEENTERAADSLEDEN  (2013-2018)Geert De Cuyper   Gemeenteraadslid, fractieleider
Kristien Van Vaerenbergh   Gemeenteraadslid
Erik O   Gemeenteraadslid
Christel O Gemeenteraadslid
Gun Mignon Gemeenteraadslid (vervanging vanaf sept. 2014, definitief vanaf 2015)
Kelly Van Vlaenderen   Gemeenteraadslid (aansluiting 2016 - 2018)
Fried Ringoot ex-gemeenteraadslid (2013 - tot januari 2015)
Bruno Moens ex-gemeenteraadslid (2013 - tot zomer 2014)
Wim Durang ex-gemeenteraadslid (vervanging gedurende het jaar 2015)

 

 

ONZE OCMW-RAADSLEDEN  (2013-2018)Ernest Vankelecom   oud-OCMW-raadslid, -lid Vast Bureau (2013-2015)
Chris Van Belle oud-OCMW-raadslid (2013-2015)
Viviane Tielemans OCMW-raadslid (2013-2018)
Nils Dekaezemaeker OCMW-raadslid (2016-2018)
Wim Durang OCMW-raadslid + lid Vast Bureau (2016-2018)

 KARTEL  (2012-2018)
In 2012 gingen LENNIK Kwadraat en het in 2011 opgerichte N-VA Lennik, een kartel aan.

Onze besturen vergaderen zowel apart als samen. Elk heeft z'n eigen infoblad en website.
Eetfestijnen en diverse activiteiten doen we samen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 gingen ALLE deelnemende partijen in Lennik achteruit in stemmen, behalve de duidelijke winnaar N-VA — LENNIK², die als enige lijst ook zetels won (namelijk 3 extra zetels) in de gemeenteraad.
Met 7 zetels (op 19) voor het kartel zijn we even groot als de 'Lijst Burgemeester'. Vanaf half 2015 zijn we zelfs de grootste fractie in de gemeenteraad!
Vanaf 2016 beschikt onze fractie over 8 zetels op 19 in de gemeenteraad.
 


Onze mandatarissen van LENNIK² maken deel uit van de kartelfractie N-VA — LENNIK KWADRAAT, ook wel de Kwadraatraad genoemd.


Je kan hun gezamenlijk politiek werk volgen in de maandelijkse internetkrant 'De LENNIKSE TRIBUNE' :    
 

www.lenniksetribune.be

 

 


 


ONZE VERTEGENWOORDIGERS IN COMMISSIES EN (ADVIES)RADENPOLITIERAAD POLITIEZONE PAJOTTENLAND   (2013-2018)


BUDGETCOMMISSIE (GEMEENTERAAD)  


GEMEENTERAADSCOMMISSIE intergemeentelijke samenwerking (*)  


PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (P.W.A.)   (*)


GECORO
(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)
 


BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK (*)


SENIORENRAAD (*)  


GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) (*)  


SCHOOLRAAD GEMEENTESCHOOL* onbezoldigd 

 
DOEL

1.1
LENNIK 2000 / LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) is een lokale groep, politiek onafhankelijk,
waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op maat van onze gemeente.

1.2
Deze open lijst kandideert bij de lokale verkiezingen, en zet zich in, pragmatisch en op duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik.

Met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK 2000 / LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen. 

 

>> LENNIK 2000 / KWADRAAT - WIE IS WIE  (gegevens 2007-2012)

>> LENNIK 2000 - WIE IS WIE  (gegevens 2006)
>> LENNIK 2000 - WIE IS WIE  (gegevens 2001-2005)
>> VERTEGENWOORDIGERS IN VORIGE LEGISLATUUR  (gegevens 1995-2000)

 


 

> Naar de hoofdpagina van de webstek van LENNIK²