GEMEENTERAAD & SCHEPENCOLLEGE

2 0 0 1 - 2 0 0 6

Gemeenteraadsleden
Opvolgers
Rangorde
College & bevoegdhedenDe gemeenteraad bestuurt, samen met het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeente.
De negentien leden van deze raad worden om de zes jaar verkozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud zijn.
De zittingen zijn openbaar, d.w.z. dat elke burger ze mag bijwonen, hoewel sommige beraadslagingen gebeuren in gesloten vergadering.
De agenda wordt in principe telkens in de kijkkastjes aan de gevel van de Schepenbank aangebracht, ter kennisgeving aan de bevolking.De installatie van de huidige gemeenteraad van Lennik had plaats op 6 januari 2001.

 

Bij Koninklijk Besluit werd Willy De Waele tot burgemeester van Lennik benoemd met ingang van 1/1/2001.
Hij legde de eed af als burgemeester op 22/12/2000 bij de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

 


 

Het Proces-Verbaal van de verkiezingen van de lijst van de verkozen gemeenteraadsleden en van de lijst der opvolgers, vermeldt:


Werden tot gekozen Gemeenteraadsleden uitgeroepen:

  • Van lijst nr. 7 (CVP) : Henri Van Eeckhoudt, Gilbert Andre Plasman, Heidi Elpers, Godelieve Suenens, Paul Schoukens.

  • Van lijst nr.11 (VLD) : Willy De Waele, Arthur Patrick Van Laethem, Eddy Warrand, Filip Van Ginderdeuren, Marie-Thérèse Vander Velde, Lodewyk Wyns, Marita Van Vlaenderen-Van Der Stricht.
  • Van lijst nr.12 (Vl. Blok) : Joris Van Hauthem.
  • Van lijst nr.14 (L.E.N.N.I.K.): Etienne Van Vaerenbergh, Geert De Cuyper, Anne Wyckmans, Ernest Vankelecom, Christiane Van Belle, Evy Detri.

 

Werden tot opvolgers verklaard (in volgorde van opvolging):

  • van lijst nr.7 (CVP) : Ronny Van Geel, Camilla Vercruysse, Ivo Ringoet, Christiane Wauters, Kurt Evens, Ghislenus Tielemans, Els Troch, Yvona De Baerdemaeker, Hans Van Cauwelaert, Etienne Stas, Monique Desanghere, Stella Mestdagh, Pierre Lanckmans, Ruben Dieudonné.

  • van lijst nr.11 (VLD) : Denia Vermeire-Stanoskova, Abel Maurice Paternot, Peter Vergucht, Christian Walckiers, Jo Heremans, Rita Mertens, Raymonda Puttaert-Bockstal, Elza Leuckx, Geertrui Van Bellingen, Edouard Pelegrin, Luc Van Cotthem, Serge Ameye.

  • van lijst nr.12 (Vl. Blok) : Johan Huyvaert, Myriam Muylle, Micheline Leclercq, Romeo Bellemans, Annie De Ville, Joseph Segers, Annick Clerick, Peter Gommers.

  • van lijst nr.14 (L.E.N.N.I.K.) : Bülent Samanli, Marcel Herremans, Erik O, Guido Dieudonné, Geert De Baerdemaeker, Wim Durang, Gunter Mignon, Julien De Mol, Lisette Lafruit, Daniël Van der Sypt, Irène Kiekens, Alain De Leener, Marleen Vercauteren.

 

Nieuwe gemeenteraadsleden

sinds de gemeenteraadszitting van 23 april 2001 :
  • Denia Vermeire-Stanoskova,  ter vervanging van Marie-Thérèse Vander Velde
  • Bülent Samanli,  ter vervanging van Chris Van Belle
sinds de gemeenteraadszitting van 25 november 2002 :

sinds de gemeenteraadszitting van 24 januari 2005 :

 

De officiële rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden 2001-2006 is als volgt samengesteld:

Etienne Van Vaerenbergh
G. André Plasman
Henri Van Eeckhoudt
A. Patrick Van Laethem
Geert De Cuyper
Ernest Vankelecom
(Christiane Van Belle)
Willy De Waele
Eddy Warrand
Heidi Elpers
Paul Schoukens
Filip Van Ginderdeuren
Anne Wyckmans
(Marie-Thérèse Vander Velde)
Godelieve Suenens
(Lodewyk Wyns)
Marita Van Vlaenderen- Van der Stricht
(Evy Detri)
Joris Van Hauthem
Bülent Samanli
Denia Vermeire-Stanoskova
Geert De Baerdemaeker
Maurice Paternot

 

 

Een ander overzicht (met adressen en verkiezingslijst) van de Lennikse Gemeenteraadsleden kan je op deze pagina vinden.

 


 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen is gezamenlijk belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.
Het college vergadert elke vrijdag en bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, vier schepenen en de gemeentesecretaris, die belast is met het opstellen van de notulen en er voor zorgt dat de gemeentediensten de getroffen beslissingen uitvoeren.

Hier volgt een overzicht van de leden van het Lenniks College voor de periode 2001-2006 :

 

*Burgemeester: Willy De Waele, geboren op 8/9/1937

Bevoegdheden:

 

*Eerste Schepen: Etienne Van Vaerenbergh, geboren te Liedekerke op 22/5/1944.

Bevoegdheden:

*Tweede Schepen: A. Patrick Van Laethem, geboren te Halle op 21/3/1964.

Bevoegdheden:

 

*Derde Schepen : Geert De Cuyper, geboren te Vlezenbeek op 21/12/1953.

Bevoegdheden:

 

*Vierde Schepen : Eddy Warrand, geboren te Halle op 28/8/1965.

Bevoegdheden:

 

 


> Naar de hoofdpagina van de  Webstek van LENNIK 2000 :